BOOKS

2009  Tomislav Peternek, Life with photography [photo monograph]. Belgrade, RefotB, Format 30 х 30 cm, pages 260, 197 black and white photographs. Tomislav Peternek, Život s fotografijom [fotomonografija]. Beograd, RefotB, Format 30 х 30 cm, str. 260, 197 crno-belih fotografija.

 Korice_web2

  Goran Malić: SNAGA TRENUTKA I IZVESNOST TRAJANJA Nova fotomonografija u izdanju RefotB upućuje na želju ovog izdavača i uvoznika da još prilježnije prati stvaralačke opuse istaknutih umetnika fotografije. Čini nam se prirodnim što je prva mamut-monografija iz te edicije pripala baš Tomislavu Peterneku, doajenu srpske fotografije, za koga je ne jednom naglašavano da je, u oblasti fotožurnalizma kod nas, znatnije nego drugi obeležio drugu polovinu 20. veka. ceo tekst  >>   2008 ”Život ***** Life”, Helicon Publishing, Belgrade “Život ***** Life”, Helicon Publishing, Beograd zivot_life   2005 ”Randez - vous avec Paris”, published by author, Belgrade “Randevu sa parizom”, Izdavač - autor, Beograd Randevu sa Parizom   1992 A group of authors, Two centuries of Serbian journalism, the Institute of Journalism, Belgrade, 1992, 141-145 (with the reference for five photographs) Grupa autora, Dva veka srpskog novinarstva, Institut za novinarstvo, Beograd, 1992, 141-145 (uz odrednicu pet fotografija). 1985 Peternek, Photo-union of Yugoslavia, Belgrade, 1985 (preface by G. Malić).  The library “Masters of photography” FAY Peternek, Foto-savez Jugoslavije, Beograd, 1985 (uvodni tekst G. Malić). Biblioteka Majstori fotografije FSJ. majstori fotografije   1984 Peternek photographs, monograph, the Students’ Cultural Centre, Belgrade, 1984,  (preface by S. Timotijević) Peternek fotografije, monografija, Studentski kulturni centar, Beograd, 1984, (uvodni tekst S. Timotijević) peternek fotografije   1983 A group of authors, “Journalism today”, Yugoslav Institute for Journalism,  Belgrade, 1983 (discussion on newspaper photography). Grupa autora, Novinarstvo danas, Jugoslovenski institut za novinarstvo, Beograd, 1983, (rasprava o novinskoj fotografiji) 1982 Photography in Serbia, Belgrade: ULUPUDS*, (bibliographical data and five photographs) Fotografija u Srbiji, Beograd: ULUPUDS, (bibliografski podaci i pet fotografija) 1976 Aleksandar Joksimović, Neda Todorović and Tomislav Peternek, Fashion and we, Belgrade publishing and graphical institute, 1965 (65 photographs) Aleksandar Joksimović, Neda Todorović i Tomislav Peternek, Moda i mi, BIGZ, 1965. (65 fotografija) 1973 Shaping in Serbia, Belgrade: ULUPUDS*, 1973, 142-143. (bibliographical data and six photographs) Oblikovanje u Srbiji, Beograd: ULUPUDS, 1973, 142-143.  (bibliografski podaci i šest fotografija). 1973  Peter Tausk, Obrov’s Encyclopaedia S.N.L.T. “Prakticka fotografie”, Prague, CSR, 1973,264-265. (with a reference “Serial” – five photo graphs of the “fans” cycle) Peter Tausk, Obrove Enciklopedije S.N.L.T. Prakticka fotografie, Praha, CSR, 1973, 264-265. (uz odrednicu Serial pet fotografija iz ciklusa “navijači”) 1969 The Almanac of the Yugoslav Photography, Belgrade Almanah jugoslovenske fotografije, Beograd.