Izložba u galeriji pri muzeju Grada Leskovca 9. 0ktobar 2015.

Pozivam vas na otvaranje moje izložbe u Leskovcu 9. 0ktobra 2015. u 20h u galeriji pri muzeju Grada Leskovca. PLAKAT LESKOVAC IMG_20151007_130412